ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΜΆΤΩΝ ΨΥΧΡΉΣ ΜΟΡΦΏΣΕΩΣ CFS (COLD FORMED STEEL)

Η μέθοδος που εφαρμόζει η VIVACITAS Homes Ltd είναι η κατασκευή του φέροντος οργανισμού με ελαφρό μεταλλικό γαλβανισμένο σκελετό  από Ψυχρής Μορφώσεως Ελάσματα (Cold Formed Steel, CFS) τα οποία σχεδιάζονται, υπολογίζονται και κατασκευάζονται εξ’ολοκλήρου από υπολογιστές, και μηχανήματα που συνεργάζονται άμεσα με τους υπολογιστές αυτούς.

                         Τυπική Διατομή στοιχείων μεταλλικού σκελετού

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ

Όταν ο αρχιτέκτων του έργου σχεδιάσει το κτίριό του σε AUTOCAD, η δισκέτα στέλνεται στον Πολιτικό Μηχανικό της VIVACITAS Homes Ltd, ο οποίος θα σχεδιάσει και υπολογίσει τον μεταλλικό σκελετό του κτιρίου, με το αναγνωρισμένο από τo TEE πρόγραμμα υπολογισμού μεταλλικών κατασκευών Consteel 13. 

Ας σημειωθεί εδώ, ότι η   VIVACITAS Homes Ltd μπορεί να βοηθήσει τον πελάτη και να του σχεδιάσει η ίδια την αρχιτεκτονική κάτοψη που επιθυμεί, με δικούς της αρχιτέκτονες.

Οι στατικοί υπολογισμοί γίνονται με τις παραμέτρους φορτίσεως που επιβάλλονται στην Ελλάδα στα διάφορα μέρη που εκτελούνται τα έργα, ήτοι σταθερά βάρη, κινητά, σεισμό, χιόνι, και άνεμο.

Στην συνέχεια η δισκέτα των στατικών υπολογισμών, στέλνεται από την VIVACITAS Homes Ltd στο ειδικό εργοστάσιο, το οποίο εισάγει την δισκέτα στο αυτόματο μηχάνημα κοπής των διαφόρων μελών που αποτελούν τον σκελετό του κτιρίου, όπως αυτό υπολογίστηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό.

Το εργοστάσιο της VIVACITAS Homes Ltd συναρμολογεί τα διάφορα μεταλλικά μέρη με την σωστή διάταξη, και στέλνει σε container επί τόπου του έργου, ολόκληρα μέλη της κατασκευής, είτε αυτά είναι τμήματα τοίχου ας πούμε 2,40 μ μήκους, ή ζευκτά μέχρι 12,00 μ μήκους. 

Με το τρόπο αυτόν, η συναρμολόγηση του σκελετού στο εργοτάξιο είναι εύκολη, και είναι υπόθεση δύο – τριών - τεσσάρων ημερών για τρία - τέσσερα άτομα.

Προϋπόθεση να υπάρχει μία βάση σκυροδέματος πάνω στην οποία να στηθεί το κτίριο, ή ένα δώμα για την επέκταση του κτιρίου καθ’ύψος.

Επί πλέον, στο πρώτο έργο κάθε Ελληνα εργολάβου που θα αναλάβει την όλη κατασκευή, η VIVACITAS Homes Ltd στέλνει έναν ειδικό τεχνικό από το εργοστάσιο  ο οποίος θα μάθει στο ελληνικό συνεργείο την όλη διαδικασία ολοκλήρωσης του σκελετού.

Με την ως άνω διαδικασία, βλέπουμε ότι πετυχαίνουμε :

  • Κατασκευάζουμε οποιαδήποτε κάτοψη ο αρχιτέκτων επιθυμεί. Είτε σε μονόροφη, είτε σε πολυόροφη κατασκευή. Το σύστημα επιτρέπει κτίρια μέχρι τέσσερεις ορόφους πλέον ισογείου.
  • Το σύστημα δεν είναι ΠΡΟΚΑΤ διότι δεν δεσμευόμαστε από υπάρχοντα στοιχεία ας πούμε σκυροδέματος
  • Είναι πολύ γρήγορη και οικονομική η ανέγερση της οικοδομής. Η πλήρης κατασκευή (με το κλειδί στο χέρι) ενός κτιρίου 100 μ2 ολοκληρώνεται σε περίπου δυόμιση μήνες από την έναρξη των έργων.
  • Δεν χρειάζονται ειδικοί τεχνίτες : Μόνο τεχνίτες που γνωρίζουν να βιδώνουν στοιχεία μεταξύ τους
  • Κατασκευάζονται όλων των ειδών τα κτίρια : κατοικίες, γραφεία, κλινικές, σχολεία,  αποθήκες, βουστάσια, στρατώνες και όποιο άλλο κτίριο προκύψει.  
  • Το σύστημα είναι εξαιρετικά γρήγορο : Μια ομάδα 4 εργαζομένων μπορεί να συναρμολογήσει τον σκελετό μιας κατοικίας 140 τ.μ. σε 3 έως 4 ημέρες.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΊΟΥ

Με την ολοκλήρωση του μεταλλικού σκελετού, η περαίωση του κτιρίου γίνεται με την κλασσική μέθοδο της ξηράς δόμησης, δηλαδή θερμομονώσεις, στεγανοποιήσεις, δάπεδα, παράθυρα, πόρτες, κουζίνα, ντουλάπες υπνοδωματίων, εξοπλισμό λουτρών, ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση κλπ κλπ.

Η κατασκευή θα γίνεται σε συνεργασία και ακολουθώντας τις αποφάσεις και δυνατότητες του κάθε πελάτη . Η VIVACITAS Homes Ltd μπορεί να ικανοποιήσει οιαδήποτε τεχνική απαίτηση του πελάτη, από την κατασκευή  που να πληροί όλους τους ελληνικούς κανονισμούς, ιδιαίτερα τον ΚΕΝΑΚ 2020, μέχρι την κατασκευή Παθητικού Σπιτιού (passive House), με πιστοποίηση από τον Γερμανικό Οργανισμό Πιστοποίησης.

Σχετικά με το Παθητικό Σπίτι, ανατρέξτε στην ενότητα ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΕΓΕΣ

Στην Vivacitas Homes προτείνουμε την μόνωση με 20 εκ πάχους ΦΕΛΙΖΟΛ 20 κιλών, ή πετροβάμβακα, συν υαλοβάμβακα πάχους 8 εκ. Ανάμεσα σε κάθε στρώση, παρεμβάλλεται τσιμεντοσανίδα μαγνησίου (θειούχα, όχι χλωριούχα) 

Τοποθέτηση μεμβρανών αεροστεγανότητος και υδρατμών, όλα σύμφωνα με το παραπλεύρως σχήμα.

Με την μόνωση αυτή, πετυχαίνουμε συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας U=0.13W/m²K, κατά πολύ μικρότερο από τον προβλεπόμενο σήμερα ΚΕΝΑΚ, που απαιτεί 0,45 W/m²K.

Η εξωτερική πλευρά του κτιρίου κατασκευάζεται με τσιμεντοσανίδα μαγνησίου, με παστώδη έγχρωμο επίχρισμα οπλισμένο με δίκτυ τύπου KNAUF, όπως όλες οι θερμοπροσόψεις των κτιρίων. Η δε εσωτερική πλευρά με τσιμεντοσανίδα μαγνησίου και βαφή. 

Μεταχειριζόμαστε την τσιμεντοσανίδα μαγνησίου διότι είναι στέρεα, αντέχει σε κατακόρυφο φορτίο 100 κιλών, είναι ανθυγρή, και πυρασφαλής κατηγορίας Α1. 

Πέραν της πρότασης αυτής, ο πελάτης διαλέγει οποιαδήποτε άλλη λύση επιθυμεί, με μικρότερη μόνωση, ή με πανέλο πολυουρεθάνης, ή με άλλα υλικά που υπάρχουν στην Ελληνική αγορά.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΙΚΙΑΣ

Μόλις τοποθετηθούν τα εξωτερικά πάνελ, μπορούμε να δώσουμε στο κτίριο οποιαδήποτε αρχιτεκτονική μορφή επιθυμεί ο αρχιτέκτονας, και ταιριάζει στην περιοχή , όπως 

- Να τοποθετηθεί οποιοδήποτε είδος ξύλινης επένδυσης, ή

- Να τοποθετηθεί οποιοσδήποτε τύπος επένδυσης είτε από εμφανές διακοσμητικό τούβλο είτε από πέτρα για μια πιο παραδοσιακή εμφάνιση, ή

- Επίχρισμα νησιώτικης εμφάνισης.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ

Οι εσωτερικοί τοίχοι γίνονται με την κλασσική μέθοδο γυψίνων χωρισμάτων τύπου KNAUF με ηχομόνωση υαλοβάμβακα 5 εκ.

Επίσης προτείνουμε την τοποθέτηση διπλής γυψοσανίδας σε κάθε πλευρά για να αποφευχθεί ο δυσάρεστος κτυπογενής θόρυβος

Όσον αφορά την κατασκευή των εσωτερικών τοίχων αυτή(εσωτερική τοιχοποιία), χρησιμοποιείται μία ή δύο γυψοσανίδες με πάχος 12mmή μία τσιμεντοσανιδα μαγνησιου 10χιλσ.

Στις υγρές περιοχές χρησιμοποιούμε τσιμεντοσανίδα ανθυγρή με ιδιότητες αντοχής στην υγρασία, στο νερό και στην φωτιά.

Για ηχομόνωση των χωρισμάτων χρησιμοποιούμε υαλοβάμβακα 10 εκατοστών